Vytisknout

Vzdálenost dvou mimoběžných přímek a, b je rovna vzdálenosti rovnoběžných rovin α a β takových, že, a ⊂ α a b ⊂ β.

Z rovnoběžnosti rovin α a β plyne, že každá přímka roviny β, tedy i přímka b, je rovnoběžná s rovinou α.

V příkladech budeme vzdálenost mimoběžných přímek a a b hledat tak, že přímkou a proložíme rovinu α rovnoběžnou s přímkou b. Rovina α je jednoznačně určena přímkou a a přímkou \( \tilde{b} \) vedenou libovolným bodem přímky a rovnoběžně s přímkou b. Protože je vzdálenost roviny β od roviny α rovna vzdálenosti libovolného bodu roviny β od roviny αb ⊂ β, stačí dále najít vzdálenost libovolného bodu přímky b od roviny α stejným způsobem, jako v kapitole Vzdálenost bodu od roviny. (Viz příklady 18.1 a 18.2.)