Zobrazte body A, B a C.

A = [−3; −2; 6], B = [2; −3; 1], C = [−1; 1; −4]

 

Řešení (obr. 4)

Sestrojení obrazů bodů v kótovaném promítání je zřejmé z obrázku. Bod A1 je obrazem bodu A, bod B1 je obrazem bodu B a bod C1 je obrazem bodu C. Bod A leží na kolmici k průmětně vedené bodem A1 ve vzdálenosti 6 nad průmětnou. Bod B leží na kolmici k průmětně vedené bodem B1 ve vzdálenosti 1 nad průmětnou. Bod C leží na kolmici k průmětně vedené bodem C1 ve vzdálenosti 4 pod průmětnou.

 

Obr. 4: Řešení příkladu 2.1

 

Následující příklad

 

Teorie k příkladu