Zobrazte stopník přímky a.

a = ↔AB, A = [4; 3; 4], B = [7; 4; 1]

 

Řešení (obr. 7)

Nejdříve sestrojíme průměty A1 a B1 bodů A a B, které určí průmět a1 přímky a. Abychom nalezli stopník přímky a, sklopíme promítací rovinu přímky a. Na kolmici vedené bodem A1 k přímce a1 naneseme 4 jednotky délky, čímž získáme bod (A). Na kolmici vedené bodem B1 k přímce a1 naneseme 1 jednotku, čímž získáme bod (B). Body (A) a (B) určují přímku (a). Průsečík přímek a1 a (a) je bod, který ve sklopení zůstal na místě, tedy leží v průmětně a je hledaným stopníkem přímky a. Označíme jej proto \( P^ a_1 \).

 

Obr. 7: Řešení příkladu 3.1

 

Předchozí příklad

Následující příklad

 

Teorie k příkladu