Při zobrazování průniku mnohoúhelníků je třeba nejprve určit vzájemnou polohu rovin těchto mnohoúhelníků.

V případě, kdy jsou roviny mnohoúhelníků totožné, bude průmětem jejich průniku průnik jejich průmětů.

Pokud jsou roviny mnohoúhelníků rovnoběžné různé, jejich průnikem je prázdná množina.

Nejzajímavější případ nastane, pokud budou roviny mnohoúhelníků různoběžné. V této situaci najdeme průsečnici těchto rovin, na níž se bude měnit viditelnost daných mnohoúhelníků. (Viz příklady 8.1 a 8.2.)