Přesvědčte se, že jsou přímky a a b rovnoběžné, a určete jejich vzdálenost.

a = ↔AB, A = [5; 4; 3], B = [5; 4; 5]

b = ↔CD, C = [3; 3; 0], D = [3; 3; 4]

 

Řešení (obr. 92)

Přímky a, b jsou promítací, což znamená, že jsou rovnoběžné. Jejich vzdálenost je rovna vzdálenosti bodů a1 a b1.

 

Obr. 92: Řešení příkladu 17.6

 

Předchozí příklad

Následující příklad

 

Teorie k příkladu