Určete vzájemnou polohu přímek a a b. Pokud jsou různoběžné, určete jejich průsečík.

a = ↔AB, A = [2; 2; 1], B = [2; 4; 2]

b = ↔CD, C = [8; 1; −1], D = [8; 5; 1]

 

Řešení (obr. 11)

Průměty přímek a, b jsou různé rovnoběžné přímky. To znamená, že přímky a, b mohou být rovnoběžné nebo mimoběžné. Abychom mohli určit vzájemnou polohu přímek a a b, musíme promítací roviny těchto přímek sklopit „na stejnou stranu“. Přímky (a), (b) jsou rovnoběžné, a proto jsou přímky a, b rovnoběžné různé.

 

Obr. 11: Řešení příkladu 4.2

 

Předchozí příklad

Následující příklad

 

Teorie k příkladu