Určete vzájemnou polohu přímek a a b. Pokud jsou různoběžné, určete jejich průsečík.

a = ↔AB, A = [2; 1; −4], B = [2; 5; 8]

b = ↔CD, C = [6; 2; −2], D = [6; 7; 6]

 

Řešení (obr. 13)

Průměty přímek a, b jsou různé rovnoběžné přímky, tudíž jsou přímky a, b rovnoběžné nebo mimoběžné. Abychom mohli určit vzájemnou polohu přímek a, b, sklopíme jejich promítací roviny „na stejnou stranu“. Přímky (a), (b) jsou různoběžné, a proto jsou přímky a, b mimoběžné.

 

Obr. 13: Řešení příkladu 4.4

 

Krokovaná konstrukce

 

Předchozí příklad

Následující příklad

 

Teorie k příkladu