Určete vzájemnou polohu přímek a a b. Pokud jsou různoběžné, určete jejich průsečík.

a = ↔AB, A = [1; 1; 0], B = [5; 5; 8]

b = ↔CD, C = [2; 2; −1], D = [3; 3; 1]

 

Řešení (obr. 14)

Průměty přímek a, b jsou totožné přímky. Přímky a, b tedy leží v jedné promítací rovině a jsou buď různoběžné nebo rovnoběžné. Abychom mohli určit vzájemnou polohu těchto přímek, musíme sklopit jejich promítací rovinu. Přímky (a), (b) jsou rovnoběžné různé, a proto jsou přímky a, b rovnoběžné různé.

 

Obr. 14: Řešení příkladu 4.5

 

Předchozí příklad

Následující příklad

 

Teorie k příkladu