Určete vzájemnou polohu přímek a a b. Pokud jsou různoběžné, určete jejich průsečík.

a = ↔AB, A = [1; 1; −1], B = [4; 2; 2]

b = ↔CD, C = [−2; 0; 2], D = [−2; 0; 9]

 

Řešení (obr. 15)

Z průmětů přímek a, b vidíme, že přímka b je kolmá k průmětně a leží v promítací rovině přímky a. Z toho plyne, že přímky a, b jsou různoběžné. Průmětem průsečíku E přímek a, b je bod b1. Kótu zE bodu E dourčíme sklopením promítací roviny přímek a, b. Je záporná a |zE| = |E1(E)|.

 

Obr. 15: Řešení příkladu 4.6

 

Předchozí příklad

Následující příklad

 

Teorie k příkladu