Určete vzájemnou polohu přímek a a b. Pokud jsou různoběžné, určete jejich průsečík.

a = ↔AB, A = [2; 1; −3], B = [6; 4; −6]

b = ↔CD, C = [2; 2; 2], D = [2; 2; 3]

 

Řešení (obr. 16)

Z průmětů přímek a, b vidíme, že přímka b je kolmá k průmětně a neleží v promítací rovině přímky a. Z toho plyne, že přímky a, b jsou mimoběžné.

 

Obr. 16: Řešení příkladu 4.7

 

Předchozí příklad

Následující příklad

 

Teorie k příkladu