Určete odchylku φ přímek a a b.

a = ↔AB, A = [6; 1; 2], B = [2; 3; 4]

b = ↔CD, C = [6; 4; 3], D = [6; 4; −2]

 

Řešení (obr. 60)

Z průmětů přímek a, b vidíme, že přímka b je kolmá k průmětně a neleží v promítací rovině přímky a. Z toho plyne, že přímky a, b jsou mimoběžné. Proto vedeme libovolným bodem přímky a přímku \( \tilde{b} \) rovnoběžnou s přímkou b. Veďme nyní přímku \( \tilde{b} \) například bodem A. Přímka \( \tilde{b} \) je kolmá k průmětně, promítne se do bodu A1 a leží v promítací rovině přímky a. Odchylka přímek a a b je nyní rovna odchylce přímek a a \( \tilde{b} \). Abychom určili odchylku φ přímek a a \( \tilde{b} \), stačí sklopit promítací rovinu přímky a. Odchylka φ přímek a a b v prostoru je rovna odchylce přímek (a) a (\( \tilde{b} \)).

 

Obr. 60: Řešení příkladu 11.7

 

Předchozí příklad

Následující příklad

 

Teorie k příkladu