Zobrazte rovinu α kolmou k přímce a = ↔AB procházející bodem C. Sestrojte stopu roviny α.

a = ↔AB, A = [9; 4; 4], B = [4; 6; 1], C = [4; 2; 3]

 

Řešení (obr. 65)

Jak již víme, přímka kolmá k rovině se promítá jako kolmice k hlavním přímkám roviny. Přímka vedená bodem C1 kolmo k průmětu přímky a je proto průmětem \(h^\alpha_1 \) hlavní přímky \(h^\alpha \) roviny α o kótě 3. Označme bod této hlavní přímky, který se promítne do průsečíku jejího průmětu s přímkou a1, bodem D. Dále sklopíme promítací rovinu přímky a. V tomto sklopení sestrojíme přímku a a spádovou přímku sα roviny α procházející bodem D. Přímka (sα) prochází bodem (D) kolmo k přímce (a). Průsečík přímek sα a (sα) je stopníkem \( P^ {s^\alpha }\) přímky sα. Stopa \(p^\alpha \) roviny α prochází bodem \( P^ {s^\alpha }\) a je kolmá k přímce a1.

 

Obr. 65: Řešení příkladu 12.2

 

Krokovaná konstrukce

 

Předchozí příklad

Následující příklad

 

Teorie k příkladu