Zobrazte pravoúhlý průmět E bodu D = [8; 3; 6] do roviny α.

α = ↔ABC, A = [9; 8; 0], B = [3; 3; 0], C = [9; 5; 3]

 

Řešení (obr. 66)

Jelikož body A, B leží v průmětně, určují stopu roviny α. Hledaný bod E je průsečíkem kolmice b vedené bodem D k rovině α a roviny α. Dále postupujeme tedy analogicky jako v příkladu 6.1. Přímka b1 prochází bodem D1 kolmo ke stopě roviny α. Ve sklopení promítací roviny přímky b sestrojíme spádovou přímku sα roviny α, která v této promítací rovině leží, a to pomocí známého stopníku \( P^ {s^\alpha }\) a průsečíku G spádové přímky s hlavní přímkou hα o kótě 3. Dále v tomto sklopení sestrojíme přímku b. Přímka (b) prochází bodem (D) a je kolmá k přímce (sα). Průsečík přímek (sα) a (b) je sklopeným pravoúhlým průmětem E bodu D do roviny α. Bod E1 je patou kolmice vedené z bodu (E) na přímku b1. Vzdálenost bodů E1 a (E) je rovna absolutní hodnotě kóty zE bodu E. Protože bod (E) leží ve stejné polorovině určené přímkou a1 jako bod (D) a bod D má kladnou kótu, je kóta bodu E také kladná.

 

Obr. 66: Řešení příkladu 12.3

 

Předchozí příklad

Následující příklad

 

Teorie k příkladu