Určete odchylku φ přímky a od průmětny.

a = ↔AB, A = [6; 7; 3], B = [4; 3; 1]

 

Řešení (obr. 68)

Abychom určili odchylku přímky a od průmětny, sklopíme promítací rovinu přímky a. Hledaná odchylka φ je rovna odchylce přímky a1 od přímky (a).

 

Obr. 68: Řešení příkladu 13.1

 

Předchozí příklad

Následující příklad

 

Teorie k příkladu