Určete odchylku φ přímky a od roviny α.

α = ↔ABC, A = [9; 11; 0], B = [2; 5; 0], C = [9; 4; 4]

a = ↔DE, D = [9; 6; 6], E = [9; 6; 1]

 

Řešení (obr. 69)

Jelikož body A, B leží v průmětně, určují stopu roviny α. Rovina α je různoběžná s průmětnou a přímka a je kolmá k průmětně. Abychom zjistili odchylku přímky a od roviny α, zobrazíme spádovou přímku sα roviny α, která je různoběžná s přímkou a. Průmět \(s^\alpha_1 \) přímky sα je kolmý ke stopě roviny α a prochází bodem D1 = E1. Dále sklopíme promítací rovinu spádové přímky sα. Hledaná odchylka φ je rovna odchylce přímky (a) od přímky (sα).

 

Obr. 69: Řešení příkladu 13.2

 

Předchozí příklad

Následující příklad

 

Teorie k příkladu