Určete odchylku φ roviny α od průmětny.

α = ↔ABC, A = [9; 8; 0], B = [3; 6; 0], C = [5; 4; 4]

 

Řešení (obr. 72)

Jelikož body A, B leží v průmětně, určují stopu roviny α. Odchylka roviny α od průmětny je rovna odchylce její libovolné spádové přímky od průmětny. Sklopme například promítací rovinu spádové přímky sα roviny α procházející bodem C. Odchylka přímky (sα) a přímky \(s^\alpha_1 \) je rovna hledané odchylce φ.

 

Obr. 72: Řešení příkladu 14.1

 

Předchozí příklad

Následující příklad

 

Teorie k příkladu