Určete skutečnou délku úsečky AB, kde A = [5; 3; 4], B = [2; 1; 1].

 

Řešení (obr. 76)

Ze souřadnic bodů A a B vidíme, že úsečka AB není rovnoběžná s průmětnou. Abychom zjistili její skutečnou délku, musíme sklopit promítací rovinu přímky AB do průmětny. Hledaná délka úsečky AB je rovna délce úsečky (A)(B).

 

Obr. 76: Řešení příkladu 15.1

 

Předchozí příklad

Následující příklad

 

Teorie k příkladu