Určete skutečnou délku úsečky AB, kde A = [3; 2; 2], B = [8; 4; 2].

 

Řešení (obr. 77)

Ze souřadnic bodů A a B vidíme, že úsečka AB je rovnoběžná s průmětnou. Skutečná délka úsečky AB je tedy rovna délce úsečky A1B1.

 

Obr. 77: Řešení příkladu 15.2

 

Předchozí příklad

Následující příklad

 

Teorie k příkladu