Určete vzdálenost bodu C = [6; −2; 1] od přímky a.

a = ↔AB, A = [4; −4; 0], B = [4; −4; 3]

 

Řešení (obr. 88)

Protože je zadaná přímka a kolmá k průmětně, vzdálenost bodu C od přímky a je rovna vzdálenosti bodů C1 a a1.

 

Obr. 88: Řešení příkladu 17.2

 

Předchozí příklad

Následující příklad

 

Teorie k příkladu