Určete vzdálenost bodu C = [−2; −2; −3] od přímky a.

a = ↔AB, A = [6; 4; 5], B = [2; 1; 2]

 

Řešení (obr. 89)

Bod C se promítá na přímku a1. To znamená, že bod C leží v promítací rovině přímky a. Abychom určili vzdálenost bodu C od přímky a, stačí tuto promítací rovinu sklopit. Hledaná vzdálenost bodu C od přímky a je rovna vzdálenosti bodu (C) od přímky (a).

 

Obr. 89: Řešení příkladu 17.3

 

Krokovaná konstrukce

 

Předchozí příklad

Následující příklad

 

Teorie k příkladu