Určete vzájemnou polohu roviny α a hlavní roviny o kótě 3. Pokud jsou různoběžné, určete jejich průsečnici.

α = ↔ABC, A = [6; 4; 0], B = [1; 4; 0], C = [4; 2; 2]

 

Řešení (obr. 33)

Body A, B leží v průmětně, proto určují stopu roviny α. Průsečnicí a roviny α s hlavní rovinou o kótě 3 je hlavní přímka roviny α o kótě 3. Tu najdeme následovně. Bodem C proložíme spádovou přímku roviny α. Na této přímce stejným způsobem, jako v příkladu 3.3 najdeme bod D o kótě 3. Rovnoběžka vedená bodem D1 se stopou roviny α je průmětem hledané průsečnice.

 

Obr. 33: Řešení příkladu 7.6

 

Předchozí příklad

Následující příklad

 

Teorie k příkladu